شنبه 27 آبان 1397
شمع
ارزشیابی برنامه پنجم

آگهی سخنرانی علمی تحت عنوان:

 

ارزشیابی برنامه های بهروه وری،توسعه منطقه ای و نظارت در ایران1390ِ

سخنران :

محمد حسن محقق معین

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

mmoein@gmail.com

زمان:

سه شنبه 8 آذر 1390  ساعت 17- 15

مکان:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گيشا، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،طبقه اول، سالن كنفرانس انجمن جامعه‏شناسي ايران

 

شرکت برای عموم آزاد است.

 

چکیده سخنرانی

استافل بیم در سال 2007  تعریف ارائه شده توسط کمیسیون مشترک ارزشیابی  از این مفهوم در سال 1999 را پر کاربرد، مختصر و مفید  و دارای شمول بر معانی مشترک لغوی ارزشیابی دانسته است.این تعریف دارای 8 کلمه و عبارت است از:سنجش نظام مند بها و یا شایستگی یک چیز(محقق معین،1388).برای تقریب به ذهن  و با اغماض بها(worth ( را مترادف با کارائی(Efficacy ) و شایستگی(Merit) را معادل اثربخشی(Effectiveness) تصور نمائید.پس ارزشیابی عبارت است از سنجش نظام مند: کارائی  یک چیز، اثربخشی یک چیز و یا سنجش نظام مند کارائی و اثر بخشی چیزهایی.چیزها می توانند اجناس و انواع کمی و یا کیفی داشته باشند.مقصودها و هدف های انواع ارزشیابی  ها بسیار متنوع بوده  از جمله شامل یادگیری  بهبود عملکرد، و یا پاسخگویی می باشد(محقق معین،1383).در این مطالعه از آنجا  که چیز موردِارزشیابی از جنس سیاست و برنامه است.ارزشیابی از نوع ارزشیابی سیاست(Policy evaluation) می باشد. فن  مورد استفاده  در این ارزشیابی  فن تحلیل محتوی است.محتوای  تحلیل شده هم موادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

از اواسط مهر سال 1385 که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد؛انتقادات زیادی در خصوص تضعیف قدرت کارشناسی کشور  و در نتیجه ضعف  در برنامه ریزی  و نظارت بر فرایند مدیریت و توسعه کشور  مطرح شده است.مطالعات دقیق نشان می دهد که اگرچه "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" منحل شد اما قدرت رسمی و قانونی  و غیر رسمی کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی کشور در واحد سازمانی جدید تحت عنوان"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری"  نه تنها کاهش نیافته بلکه فوق العاده بیشتر و دست آنها بسیار بازتر شده است.مدیران ، مدیران کل و کارشناسان امور  برنامه  و بودجه ریزی و نظارت در سال90  در معاونت  همان افرادی هستند که در نیمه اول دهه 80 شمسی دارای همین پست ها در سازمان در این سمت ها بوده اند. تغییری که رخ داده اولا جدا شدن   وظایف مدیریت و امور اداری استخدامی  از شاخه برنامه ریزی  و بودجه  و نظارت است که بسیار مطلوب اهالی بهارستان بوده است.  و ثانیاً تغییر تابلوی ساختمان  "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" در مراکز استانها  و تبدیل نام به "معاونت برنامه ریزی استانداری" بوده است. همین و همین !

اگر ضعف مفرط در فرایند و محصولات نظام برنامه  و بودجه ریزی،و نظارت در ایران در سال 1390 وجود دارد ! که  به شدت وجود داشته و مشهود  و مشهور است،تحلیل این ضعف شدید را نباید به تغییر حداکثر 5 نفر در "5 پست مدیریت عالی "نظام برنامه و بودجه ریزی و نظارت بر امور توسعه کشور" ازمهرماه سال 1385 به بعد تقلیل داد! چرا که در طول عمر 63 ساله این نظام در ایران همواره این تغییرات در مدیریت عالی آن  به عنوان یک پارامتر و عاملی ثابت وجود داشته است.

اشکالات را باید در

  • بینش و منشِ کنش گران فعال ،
  • فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری ،
  • بقایا و محصولات و نیز در
  • نیروهای تاثیر گزار و یا منفعل! محیط و زمینه ی نظام برنامه  و بودجه ریزی و نظارت بر امور توسعه کشور

جستجو کرد.این جستجو را در این مطالعه به مدد ارزشیابی حدود 20 ماده از  235 ماده قانون برنامه پنجم توسعه در سه محور بهره وری،توسعه منطقه ای و نظارت انجام داده ایم.

 

اطلاعات بیشتر

در وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران

در شبکه معین علمی - شمع

 

 

 

 

........ ادامه...
نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 3 آذر 1390
براي ديدن مطلب به طور مستقل، چاپ و يا لينک دادن به آن از نشاني زير استفاده کنيد:
http://www.moein.net/viewblog.asp?bid=293
تعداد نظرات تا اين لحظه :  90 (اعلام نظر) دفعات مشاهده : 14503458